Avdelning

Elkraft

Connect

Sverige står inför en gigantisk ingenjörsmässig förändring. Sol- och vindkraften ökar snabbt, vilket ställer nya krav på elnätet. Elfordon kommer på bred front och med dem en omfattande laddningsinfrastruktur. Som ledande tjänste- och kompetenspartner står Deva mitt i centrum av den nya elkraftsrevolutionen.

Vi måste öka tempot mot vår fossilfria, klimatsmarta framtid. Omställningen av energisektorn är ett viktigt led mot att nå målet. Det gör elkraftsindustrin till en av morgondagens stora tillväxtbranscher.

Deva är perfekt positionerade för att ta en ledarroll i elkraftsrevolutionen. Vi delar vår kompetensbas i Västerås med många etablerade branschföretag som ABB, Siemens, Bombardier och Westinghouse.

Vår expertis och erfarenhet av avancerat ingenjörsarbete i Sveriges energi- och elkraftcentrum gör oss attraktiva som arbetsgivare för de mest kvalificerade ingenjörerna – från världens alla hörn.

 

Devakulturen

Vår kultur är byggd på förtroende, gemenskap och engagemang. Vi litar på varandra och är övertygade om att personen som stöter på ett problem också är den som är bäst rustad att lösa det. När någon behöver hjälp eller vägledning, tar vi oss alltid tid och finns där för varandra. Dessutom hittar vi på mycket kul ihop.

 

Vi är passionerade, älskar det vi gör och delar gärna med oss. Kunskapsdelning är ett självklart inslag i vår kultur. Den kan ske vart som helst - över en lunch, på tidiga frukostmöten, under ett telefonsamtal eller vid kaffeautomaten. Vi vet att vår gemensamma kompetens blir starkare när vi hjälper varandra att växa. Och när vi når nya framgångar tar vi alltid tillfället att fira dem tillsammans. 

Västerås

Stansargränd 6
721 30 Västerås Vägbeskrivning magnus.welen@deva.se 0705-934 457 Se sida

Jobbar du redan på Deva Mecaneyes?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@deva.se